اخبار و اطلاعیه مرکز برزویه

طب کار چیست؟ آزمایش طب کار

آزمایش طب کار

طب کار چیست؟ آزمایش طب کار یکی از موارد بسیار مهمی است که برای استخدام و همچنین بررسی شرایط جسمانی افراد استخدام شده از اهمیت ... ادامه
طب کار

طب کار در آلمان

مراقبت هوشمند در طب کار آلمان؛ رویکرد پیشگیرانه در بهداشت حرفه ای برای سلامت نیروی کار نقش پزشکان وابسته به شرکت ها یعنی متخصصین طب ... ادامه