سوالات متداول

بله، ماده ۹۰ قانون تامين اجتماعي

انجام معاینات قبل از استخدام توسط کارفرمایان در جهت اطمینان از قابلیت و استعداد جسمانی متناسب باکارهای مرجوع و همین طور حفظ و صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث و تشدید بیماری ها و عوارض و به منظور فراهم نمودن بستر مناسب اجرای صحیح ضوابط مقرر در ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی الزامی است.

 

tags: ماده ۹۰ قانون تامين اجتماعي، طب کار

بله، مطابق ماده 92 قانون کار

کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای ‌همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی-درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و‌ نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

 

tags: ماده 92 قانون کار، معاینات دوره ای

 • انواع داروهای کودئین دار
 • قرص های گیاهی
 • داروهای اعصاب
 • ترامادول-دیفنوکسیلات
 • سرما خوردگی-برخی از شربت های سینه

 

tags: مثبت شدن تست اعتیاد، تست اعتیاد، داروهایی که تست اعتیاد را مثبت می کنند

بله، مرکز تخصصی طب کار برزویه دارای تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی است.

 • آزمایشات خون و ادرار
 • شنوایی سنجی
 • تست تنفسی (اسپیرومتری)
 • ارزیابی شغل توسط کارشناس بهداشت حرفه ای
 • بررسی دید چشم
 • معاینه متخصص طب کار

لطفا آزمایشات را همراه خود داشته باشید در صورت تایید و پذیرفته شدن توسط پزشک، نیاز به انجام آزمایشات مجدد نیست.

 

tags: آزمایش خون، آزمایش خون در معاینات طب کار

حفظ ناشتایی 8 تا 10 ساعت لازم است.

هزینه معاینات بدو استخدام بر عهده فرد و هزینه معاینات ادواری بر عهده کارفرما است.

 

tags: هزینه معاینات دوره ای، هزینه معاینات طب کار

بله، بدون معرفی نامه تست عدم اعتیاد انجام نمی گیرد.

تست های تک، سه، پنج و ده پنله که با نظر کارفرما انجام می گردد.

 

tags: تست اعتیاد، تست عدم اعتیاد

تست های هپاتیت و تیتر آنتی بادی هپاتیت B - تست سل PPD

سوالات خود را از مرکز طب کار برزویه بپرسید

TOP