عوامل فیزیکی در بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه‌ای عبارتست ا ز علم و فن پیشگیری از بیماری‌های ناشی از كار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق كنترل عوامل زیان آور محیط كار.

از اهداف بهداشت حرفه ای تامین، حفظ و ارتقای وضعیت جسمی، روحی و روانی فردی و اجتماعی كاركنان همه مشاغل، پیشگیری از بروز بیماری‌ها و حوادث ناشی از كار و انتخاب كارگر متناسب با شغلی كه قابلیت انجام آنرا دارد، از جمله  اهداف بهداشت حرفه ای به‌شمار می‌روند.

در بحث عوامل زیان‌آور فیزیكی مواردی چون صدا، ارتعاش، روشنایی، فشار، پرتوها و شرایط جوی محیط كار (گرما، سرما و رطوبت) مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد كه هركدام به‌وسیله دستگاه‌های خاص اندازه‌گیری شده و بعد از ارزیابی شاخص‌های مربوطه در صورت نیاز به روش‌های مختلف مهندسی كنترل می‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس مرکز طب کار برزویه در ارتباط باشید.

۰۲۱-۴۴۳۷۷۴۰۲

مقالات مرتبط

TOP