معاینات بدو استخدام

طب کار چیست؟ آزمایش طب کار

آزمایش طب کار

طب کار چیست؟ آزمایش طب کار یکی از موارد بسیار مهمی است که برای استخدام و همچنین بررسی شرایط جسمانی افراد استخدام شده از اهمیت ... ادامه
طب کار

طب کار در آلمان

مراقبت هوشمند در طب کار آلمان؛ رویکرد پیشگیرانه در بهداشت حرفه ای برای سلامت نیروی کار نقش پزشکان وابسته به شرکت ها یعنی متخصصین طب ... ادامه
آلودگی صدا

آلودگی صوتی

چرا صداهای خیلی بلند ناخوشایند و آسیب رسان هستند؟ صدا شکلی از انرژی جنبشی است و هرچقدر شدت صدا بیشتر باشد( یعنی صدا بلندتر باشد) ... ادامه