هزینه طب کار سال ۱۴۰۱ معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای

هزینه طب کار معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای

هزینه طب کار و معاینات پزشکی طب کار سال ۱۴۰۱

با توجه به سوالات مراجعه کنندگان به مراکز طب کار در مورد هزینه طب کار برای انجام معاینات بدو استخدام تامین اجتماعی و آزمایشات ادواری در این مقاله قصد داریم مروری اجمالی داشته باشیم بر هزینه های انجام معاینات طب کار 

همانطور که در مطالب قبل عنوان شد افراد با توجه به نیازهای شغلی خود برای انجام آزمایش های بدو استخدام، یا دوره ای و… باید به مراکز تخصصی طب کار جهت انجام این معاینات مراجعه نمایند.

پرداخت این هزینه ها بنا به قانون تامین اجتماعی بر عهده کارفرمای فرد شاغل یا در مرحله استخدام می باشد. در این متن نحوه محاسبه و پرداخت هزینه های طب کار، انواع آن و اینکه چه هزینه ای دقیقا در مورد انجام چه معاینه ای محاسبه گردیده است بصورت جزئی و بر طبق مصوب هیئت وزیران را شرح خواهیم داد. هزینه های طب کار هر ساله طبق تعرفه اعلام شده توسط مراجع به تصویب رسیده و ابلاغ می گردد.

معاینات بدو استخدام راهی مطمئن برای جذب نیروی انسانی کارآمد

معاینات بدو استخدام با هدف جذب نیروی انسانی کارآمد مورد توجه بسیاری از شرکت‌های معتبر می باشد. چرا که این کار در طولانی مدت بهره‌روی سازمان را افزایش می ‌دهد. بنابراین می‌توان معاینات بدو استخدام را نوعی سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی به شمار آورد.

هدف کارفرما جذب نیروی مناسب و کارآمد است. بنابرین وظایف شغلی محوله از سوی کارفرما باید متناسب با شرایط جسمی و روحی افراد باشد. به همین دلیل انجام آزمایش طب کار و معاینات بدو استخدام الزامی است.

به همین منظور مرکز تخصصی طب کار برزویه آماده ارائه خدمات طب کار برای سازمان‌ و شرکت‌ها است. کافی است اطلاعات اولیه مانند اسم مجموعه، محدوده و شماره تماس را در اختیار همکاران ما قرار دهید. 

پاسخ استاد کرم بیگی به این سوالات

  1. به موجب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است قبل از به کارگماردن کارکنان ترتیب معاینه پزشکی آن ها را بدهد.
  2. ازسوی دیگر بر طبق ماده ۹۲ قانون کار و ماده ۸۸ قانون تامین اجتماعی کارگرانی که به لحاظ شغل در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قراردارند باید با هزینه کارفرما حداقل سالی یک بار مورد معاینه و آزمایشات پزشکی قرار گرفته و در پرونده آنان منعکس شود، لذا طبیعتا هزینه معاینات دوره ای نیز بعهده کارفرما می باشد.

بیشتر بخوانید: آزمایشات دوره ای طب کار شامل چه مواردی است؟

هزینه آزمایشات و معاینات بدو استخدام در سال ۱۴۰۱

با توجه به سوالات مراجعه کنندگان به مرکز طب کار برزویه در مورد هزینه طب کار برای انجام معاینات و آزمایشات بدو استخدام (پیش از استخدام) قصد داریم توضیح مختصری درمورد هزینه های انجام معاینات طب کار در این مرکز را ارائه دهیم.

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
انواع بیماری شغلی | بهداشت و ایمنی محیط کار

همانطور که عنوان می شود افراد با توجه به نیازهای شغلی خود برای انجام آزمایش های بدو استخدام، یا دوره ای و… باید به مراکز تخصصی طب کار جهت انجام این معاینات مراجعه نمایند. هزینه های طب کار هر ساله طبق تعرفه اعلام شده توسط مراجع به تصویب رسیده و ابلاغ می گردد.

جدول قیمت هزینه طب کار در مرکز برزویه

ردیف شرح خدمات تعرفه رسمی کشور (ریال) کد خدمت
1 معاینه جامع بدو استخدام شاغلین 817.500 902100
2 ارزیابی و تعیین کیفی مواجهات شغلی فرد 245.250 902155
3 ادیومتری پایه از راه هوا 251.500 900470
4 غربالگری کمی حدت بینایی 98.100 900410
5 تکمیل فرم های سلامت شغلی 196.200 902120
6 تجمیع داده ها و تعیین تناسب شغلی و اظهار نظر نهایی 1.308.000 902130
جمع طب کار 2.886.550
آزمایش (CBC-FBS-Cr-SGOT-SGPT پذیرش) توسط آزمایشگاه 1.016.450
نوار قلب 756.100 900710
جمع کل 4.659.100
مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف بدو آزمایش 2.900.000
مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف با آزمایش 3.900.000
مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف با آزمایش و نوار قلب 4.650.000

بر اساس ابلاغ انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار با توجه به افزایش تعرفه های پزشکی، هزینه معاینات بدو استخدام به همراه آزمایش برای افراد زیر ۳۵ سال ۳.۹۰۰.۰۰۰ ريال (سیصد و نود هزار تومان) و برای افراد بالای ۳۵ سال آزمایشات و نوار قلب ۴.۶۵۰.۰۰۰ ريال (چهارصد و شصت و پنج هزار تومان) خواهد بود.


 

ردیف شرح خدمات تعرفه رسمی کشور (ریال) کد خدمت
1 معاینه جامع دوره ای شاغلین 719.400 902105
2 ارزیابی و تعیین کیفی مواجهات شغلی فرد 245.250 902155
3 ادیومتری پایه از راه هوا 251.500 900470
4 غربالگری کمی حدت بینایی 98.100 900410
5 تکمیل فرم های سلامت شغلی 196.200 902120
6 تجمیع داده ها و تعیین تناسب شغلی و اظهار نظر نهایی 1.308.000 902130
جمع طب کار 2.778.450
آزمایش (CBC-FBS-Cr-BUN-TG-Cholesterol پذیرش) توسط آزمایشگاه 1.016.450
نوار قلب 756.100 900710
جمع کل بدون نوار قلب بدون تخفیف 3.804.900
جمع کل با نوار قلب بدون تخفیف 4.713.800
مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف بدون آزمایش و نوار قلب 2.700.000
مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف با آزمایش و بدون نوار قلب 3.700.000
مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف با آزمایش و نوار قلب 4.450.000

لذا هزینه معاینات دوره ای به همراه آزمایش برای افراد زیر ۳۵ سال ۳.۷۰۰.۰۰۰ ريال (سیصد و هفتاد هزار تومان) و برای افراد بالای ۳۵ سال آزمایشات و نوار قلب ۴.۴۵۰.۰۰۰ ريال (چهارصد و چهل و پنج هزار تومان) خواهد بود.


 

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
آزمایشات خون و ادرار در معاینات شغلی
ردیف شرح خدمات تعرفه رسمی کشور (ریال) کد خدمت
1 معاینه جامع دوره ای شاغلین 719.400 902105
2 ارزیابی و تعیین کیفی مواجهات شغلی فرد 245.250 902155
3 ادیومتری پایه از راه هوا 251.500 900470
4 غربالگری کمی حدت بینایی 98.100 900410
5 تکمیل فرم های سلامت شغلی 196.200 902120
6 تجمیع داده ها و تعیین تناسب شغلی و اظهار نظر نهایی 1.308.000 902130
جمع طب کار 2.778.450
آزمایش (CBC-FBS-Cr-BUN-TG-Cholesterol پذیرش) توسط آزمایشگاه 1.016.450
نوار قلب 756.100 900710
جمع کل بدون نوار قلب بدون تخفیف 3.804.900
جمع کل با نوار قلب بدون تخفیف 4.713.800
مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف بدون آزمایش و نوار قلب 2.700.000
مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف با آزمایش و بدون نوار قلب 3.700.000
مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف با آزمایش و نوار قلب 4.450.000

لذا هزینه صدور کارت سلامت راننده درون شهری به همراه آزمایش برای افراد زیر ۳۵ سال ۳.۷۰۰.۰۰۰ ريال (سیصد و هفتاد هزار تومان) و برای افراد بالای ۳۵ سال آزمایشات و نوار قلب ۴.۴۵۰.۰۰۰ ريال (چهارصد و چهل و پنج هزار تومان) خواهد بود.


 

ردیف شرح خدمات تعرفه رسمی کشور (ریال) کد خدمت
1 ادیومتری تکمیلی و تست های گفتاری 956.400 900475
2 اسپیرومتری قبل و بعد برونکودیلاتور 2.718.000 901010
3 Step Test 981.800 902110
4 تعیین محدودیت شغلی 1.635.000 902125
5 ارزیابی توانایی برگشت به کار 1.798.500 902135
6 تعیین Impairment هر ارگان و تجمیع داده ها 1.962.000 902145
7 ارائه مشاوره و تعیین ارتباط شغل با بیماری 2.943.000 902150
8 ارزیابی و تعیین Occupational Disability 1.635.000 902160
9 انجام و تفسیر پرسشنامه های کمی و کیفی تخصصی شغلی 490.500 902185
10 تعین دید عمق 1.103.500 706040
11 تست MWT یا MSLT 19.210.000 901210
12 پلی سومنوگرافی 27.180.000 901215
13 ادیومتری از راه هوا و استخوان 510.900 900471
14 پالس اکسیمتری 756.100 901125
15 اسپیرومتری با رسم منحنی حجم جریان تنفسی و تفسیر 2.391.000 901125
16 دید رنگ 572.200 900330

سایر خدمات تخصصی مرکز طب کار برزویه به این شرح می باشد.

 

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
هشدار: لامپ‌های LED

مدارک لازم معاینات طب کار بدو استخدام

← معرفی نامه از کارگزینی

← عکس ۴*۳ دو قطعه

← کارت پایان خدمت به همراه کپی آن

← شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی آن ها

← ناشتایی بمدت ۱۲-۱۰ ساعت جهت انجام آزمایشات در اول صبح

← به همراه داشتن عینک در صورت استفاده

 

پرسش و پاسخ در رابطه با هزینه های طب کار

پرسش مراجعه کننده محترم: مدیر عامل شرکت ما در یکی از کانال ها دیده که ادعا کرده اند به دلیل ابطال آئین نامه معاینات سلامت شغلی (از سوی دیوان عدالت اداری)، از این به بعد هزینه معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای، به عهده کارکنان است، آیا این موضوع صحت دارد؟

پاسخ: خیر

  1. به موجب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است قبل از به کارگماردن کارکنان ترتیب معاینه پزشکی آن ها را بدهد.
  2. ازسوی دیگر بر طبق ماده ۹۲ قانون کار و ماده ۸۸ قانون تامین اجتماعی کارگرانی که به لحاظ شغل در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قراردارند باید با هزینه کارفرما حداقل سالی یک بار مورد معاینه و آزمایشات پزشکی طب کار قرار گرفته و در پرونده آنان ثبت شود لذا طبیعتا هزینه معاینات دوره ای نیز بر عهده کارفرما خواهد بود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس مرکز طب کار برزویه در ارتباط باشید.

📞 ۰۲۱-۴۴۳۷۷۴۰۲

4.9/5 - (13 امتیاز)

4 دیدگاه

    • انجام میدم….هرجایی که آزمایشات رو انجام میدین،همونجا اگه لازم داشته باشی یا برگه معرفی نامه از محل کار داشته باشی انجام میدن

  • هزینه انجام معاینه برای حدود ۳۰۰نفر کارگر چقدر در میاد و آیا براتون مقدور هست معاینات و در محل کارگاه انجام بدین
    جواب بدین ممنون میشم

  • سلام. من از نیروهای شرکتی هستم موقع استخدام پارسال طب کار انجام دادم حالا که پیمانکار ما عوض شده. گفتن دوباره طب کار انجام بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.