سوابق کاری

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

شرکت پخش هجرت

شرکت لبنی دوشه آمل (هراز)

شرکت پوشاک هالیدی (تعطیلات)

شرکت چی توز

صنایع لفاف زرین

شرکت داروسازی اسوه

شرکت احداث و توسعه پروژه های مینا

شرکت فنرسازی زر سایپا

موسسه آموزش عالی مهر البرز

شرکت چاپ و نشر بانک ملت

شرکت پشم سنگ ایران

شرکت صنایع شیمیایی غفاری

شرکت داروسازی جالینوس

شرکت صنعت سازان (لیمون)

شرکت سمند ریل

شرکت داروسازی دنیای بهداشت

شرکت ایران قطعه

شرکت تراکتورسازی ایران تبریز

شرکت داروسازی شهر دارو

شرکت پتروشیمی کیان

بیمارستان امید

شرکت تویوتا

شرکت داروسازی ایران دارو

شرکت داروسازی فارماشیمی

شرکت تعاونی اعتباری ایران خودرو

شرکت بلند طبقه

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا(ستاره سفیران آینده)

بیمارستان البرز

شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت سیکل ترکیبی نیروگاه پرند(مپنا)

شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران

بیمارستان آتیه

بیمارستان پارسیان

بیمارستان ایرانشهر

مجتمع فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان

شرکت مهندسی تکناب

شرکت گواه(ایرانخودرو دیزل)

شرکت آریا تکنیک

TOP