ارگونومی در محل کار، طراحی درست محیط کار

ارگونومی در محل کار، طراحی درست محیط کار

ارگونومی در محل کار

ارگونومی عبارت است از طراحی محیط کار و وظیفه متناسب با ظرفیت هاي کاربران.

دلایل متعددي در رابطه با لزوم توجه کارفرمایان، کارگاه ها و شرکت هاي دولتی و خصوصی و کمپانی ها به ارتقاء شرایط ارگونومی در محیط کار وجود دارد که از آن جمله می توان به ارتقاء ایمنی، سلامت و راحتی نیروي انسانی در محیط کار، نگهداري و حفظ سلامت شاغلین، بهبود ارائه خدمات به مشتریان، کاهش غرامت هاي ناشی از آسیب ها، کاهش غیبت هاي ناشی از کار، کاهش روزهاي کاري از دست رفته و هزینه هاي مربوط به آن و ارتقاء کیفیت زندگی اشاره نمود. از دیگر فواید ارگونومی افزایش بهره وري و افزایش بازدهی فرایند می باشد که سود اقتصادي ناشی از بهبود شرایط را نیز به دنبال خواهد داشت.

 برخی از روش هایی که با اجراي یک برنامه ارگونومیکی به تامین شرایط مناسب در محیط کار کمک خواهد نمود عبارتند از:

 • ظرفیت ها و توانایی هاي افراد با طراحی ابزارهاي دستی، نمایشگرها، ایستگاه هاي کار و الزامات کار بطور صحیح مطابقت داشته باشد
 • با توجه به تفاوت هاي موجود در سایز، ابعاد بدن و توانایی ها ي کاربران تدابیر لازم جهت تطبیق کار با آنها فراهم شود.
 • فرایندهاي کاري به طور منطقی ساماندهی شود تا از کارآمدي، راحتی و رضایت مندي شاغلین اطمینان حاصل شده و از مخاطرات صدمات اجتناب گردد.

 

مـهمتـرین قسـمت بـدن که نقش بسزایی در داشتن وضعیت صحیح بدن ایفا می کـنـد، ستون فقرات می باشد. ستون فقرات داراي قوسهاي طبیعی است که باید آنها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ کرد.

ارگونومی در محل کار

نحوه صحیح ایستادن

 • سر را بالا نگاه دارید: قـائــم و راست. سـر را بـه جلو وچانه را بداخل بدهید. چانه را به عقب و به پهلو کج نکنید.قفسه سینه را جلو نگاه داشته و استخوان کتـف را عقب نگاه دارید. زانـوها را صـاف نـگاه داشته و فرق سرتان را به سـمت سـقف بکشید. شکم را بداخل دهید. باسن را بـه عقب و یا جلو کج نکنید.
 • سعی کنید به مدت طولانی در یک وضعیت نیاستــیـد. امـا هــرگاه مجبور به این کار شدید، سعی کنـید یـک پـاي خـود را با قـرار دادن روي یـک جعـبه و یا چهار پایه بالا نگاه دارید و پس از مدتی پـاي بـالا آمـده را بـا پـاي دیگـر عوض کنید.
 • هنگام ایـستادن وزن خـود را روي هـر دو پا توزیع کرده و بیشترین وزن خود را به روي زیر انگشت شست پا اعمال کنید و نه پاشنه پا. بـهتـر اسـت پـاها را نـیز به اندازه عرض شانه از هم باز کنید.
 • کفش پاشنه کوتاه و راحت به پا کنید.
اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
اطلاعاتی در رابطه با افراد سحرخیز

نحوه صحیح راه رفتن

 • سر را بالا نگاه داشته و با چشم هایتان مستقیم به جلو نگاه کنید.
 • شانه هاي خود را در یک راستا با مابقی بدنتان حفظ کنید.
 • حرکت طبیعی بازوها هنگام راه رفتن را مختل نکنید.
 • پاها را در یک راستا و موازي هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنید.

نحوه صحیح نشستن

 • صاف و قائم بنشینید. کمر راست و شانه ها به عقب.بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد. سـه قـوس طبـیـعی بـدن بـایـد حـین نـشسـتن حـفـظ گـردنـد.استفاده از یک تکیه گاه مانند حوله لـوله شـده در نـاحـیه کمر سودمند میباشد.
 • وزن بدن را به طـور مسـاوي روي دو سوي باسن خود تـوزیع کنـیـد. زانوها باید همسطح باسن و یا بـالاتـر از آن قرار گیرد براي این کار می تـوانید از یک چهارپایه استفاده کنید. پاها نباید روي یکدیگر قرار گیرند.
 • سعی کنید در یک وضعیت بیش از 30 دقیقه ننشینید. برخیزید و پس از انجام دادن چند حرکت کششی مـجـددا بنشینید.
 • هـنـگام برخاستن از حالت نشسته بسمت جلو صندلی حرکت کرده و با صاف کـردن پاها برخیزید. از خـم شدن به جلو از ناحیه کمر بپرهیزید. سپس حرکت کششی انـجام دهید مثلا 10 مرتبه کمر خود را خم و راست کنید.
 • از خم کردن گردن به اطراف تا حد امکان خودداري کنید و جاي این کار تمام بـدن خود را بسمت دلخواه بچرخانید.

 

هنگام نشستن پشت میز کامپیوتر به نکات زیر نیز توجه کنید

 • مچ دست ها باید مستقیم باشد و به سمت بالا و پایین و یا طرفین خم نشده باشد.
 • ران موازي با سطح کف اتاق باشد.
 • آرنج باید اندکی از 90 درجه گشوده تر باشد.
 • زانـوها 2 الی 3 سانتیمتر بـاید از لـبـه صنـدلی جـلـوتر باشد.
 • مونیتور باید 45 الی 55 سانتی متر از پیشانی فاصـله داشته باشد. راس مونیتور نیز با سـطح چشم هـا در یـک راسـتـا باشد. صفحه کلید بهتر است 2 سانتی متر بالاتـر از ساعد قرار گرفته و کمی نیز خم گردد.
اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
راز آنتی اکسیدان ها

 

ارگونومی در محل کار

 

سایر اصول ارگونومی که در محیط کار باید مورد توجه قرار گیرد

 • ابزارهاي کار را در دسترسی آسان قرار دهید: مواد، وسایل و ابزارهاي کنترلی که به کرات مورد استفاده قرار می گیرند را طوري قرار دهید تا به آسانی در دسترس باشند. در هنگام کار در یک ایستگاه کار کامپیوتري ماوس و کی برد را نزدیک هم قرار دهید تا آرنج ها نزدیک بدن قرار گیرند.
 • کار را در ارتفاع مناسب انجام دهید: کارهاي روزانه را در ناحیه بین زانو و شانه انجام دهید. · انجام بیشتر کارها در سطح آرنج یا کمی پایین تر از آن راحت تر است. ارتفاع مناسب براي کاري که با دست انجام می شود خستگی کارگر راکمتر می کند. اگر ارتفاع سطح کار خیلی زیاد باشد، در اثر بالا گرفتن دست ها، شانه ها خسته می شوند و درد می گیرند. اگر سطح کار خیلی پایین باشد، در اثر خم شدن به جلو، کمردرد عارض می شود. این ناراحتی در حالت ایستاده شدید تر است. در حالت نشسته شانه ها وگردن در درازمدت دچار ناراحتی میشوند.

نتایج پیشگیري از عوارض ارگونومیکی محیط کار

وضـعـیت صحیح قرارگیري اندام ها کمک مـی کند تا بـا انـرژي بیـشتـر و اسـتـرس و خـستگی کمتر کارها به انجام رسد.

هنگامی که وضعـیت بدن شما در حالت مناسب باشد؛ هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن کمترین فشار و استرس روي عضلات پشتیبان و رباط هاي بدن شما اعمال میگردد و وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی می باشد. همچنین عملکرد طبیعی دستگاه عصبی شما بهتر صورت می پذیرد و در دراز مـدت بر روي دستگاه گوارش، تنفس، عضلات، رباط ها و استخوان هاي بدن تاثیر می گذارد به طوری که استخوان ها و مـفاصـل در وضـعـیت صـحیـح خـود قـرار دارنـد و کـارایـی عضـلات به حداکثر می رسد تحلیل و سـایش نـابـهنـجار مـفاصل کاهش یـافته و از التهاب مفاصل جلوگیري بعمل می آید.

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
معاینات پیش از استخدام و معاینات خروج از کار

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس مرکز طب کار برزویه در ارتباط باشید.

📞 ۰۲۱-۴۴۳۷۷۴۰۲

5/5 - (11 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *