سوابق کاری

صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

شرکت پخش هجرت

شرکت پخش هجرت

شرکت هراز

شرکت لبنی دوشه آمل (هراز)

شرکت پوشاک هالیدی

شرکت پوشاک هالیدی (تعطیلات)

شرکت چی توز

شرکت چی توز

صنایع لفاف زرین

صنایع لفاف زرین

شرکت داروسازی اسوه

شرکت داروسازی اسوه

شرکت مینا

شرکت احداث و توسعه پروژه های مینا

شرکت فنرسازی زر

شرکت فنرسازی زر سایپا

موسسه آموزش عالی مهر البرز

موسسه آموزش عالی مهر البرز

بانک ملت

شرکت چاپ و نشر بانک ملت

شرکت پشم سنگ ایران

شرکت پشم سنگ ایران

شرکت صنایع شیمیایی غفاری

شرکت صنایع شیمیایی غفاری

شرکت داروسازی جالینوس

شرکت داروسازی جالینوس

شرکت صنعت سازان (لیمون)

شرکت صنعت سازان (لیمون)

شرکت سمند ریل

شرکت سمند ریل

شرکت داروسازی دنیای بهداشت

شرکت داروسازی دنیای بهداشت

شرکت ایران قطعه

شرکت ایران قطعه

شرکت تراکتور سازی ایران

شرکت تراکتورسازی ایران تبریز

شرکت دارو سازی شهر دارو

شرکت داروسازی شهر دارو

شرکت پتروشیمی کیان

شرکت پتروشیمی کیان

بیمارستان امید

بیمارستان امید

شرکت تویوتا

شرکت تویوتا

شرکت داروسازی ایران دارو

شرکت دارو سازی فارما شیمی

شرکت داروسازی فارماشیمی

شرکت ایران خودرو

شرکت تعاونی اعتباری ایران خودرو

شرکت بلندطبقه

شرکت بلند طبقه

شرکت سایپا

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا(ستاره سفیران آینده)

بیمارستان البرز

بیمارستان البرز

بانک ملی ایران

شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

شرکت نفت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

نیروگاه پرند

شرکت سیکل ترکیبی نیروگاه پرند(مپنا)

شرکت مهندسی تاسیساتی دریایی ایران

شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران

بیمارستان اتیه

بیمارستان آتیه

بیمارستان پارسیان

بیمارستان پارسیان

بیمارستان ایرانشهر

بیمارستان ایرانشهر

مجتمع اریکه

مجتمع فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان

شرکت مهندسی تک ناب

شرکت مهندسی تکناب

شرکت ایران خودرو

شرکت گواه(ایرانخودرو دیزل)

شرکت اریا تکنیک

شرکت آریا تکنیک

TOP