کم شنوایی

افت شنوایی

افت شنوایی

افت شنوایی چیست و چه نشانه هایی دارد؟ افت شنوایی با زوال عقل مرتبط است. طبق تحقیقات، افراد مسنی که دچار افت شنوایی شده اند، ... ادامه