ضد درد ها

اتوتوکسیک

اتوتوکسیک چیست؟

داروهای اتوتوکسیک به طور کلی داروها یا کوکلئوتوکسیک هستند یا وستیبولوتوکسیک که می توان آن ها را به دسته های مشخص به شرح ذیل تقسیم ... ادامه