عوامل شیمیایی

تقسيم بندي آلاينده هاي  شيميايي بر اساس حالت فيزيكي

1- گازها و بخارات

2- مواد معلق : مواد معلق شامل تمام ذرات گوناگوني است كه در فضاي محيط زيست يا محيط كار به صورت آئروسل موجود باشد . به ذرات ريز جامد يا مايع كه در يك فاز گازي خاص و يا در هوا پراكنده باشد آئروسول گويند.

آلاينده هاي شيميايي از سه طريق وارد بدن انسان مي شوند :

  • تنفسی
  • پوستی
  • گوارشی

در مسموميتهاي شغلي مهمترين راه ورود مواد به بدن به ترتيب بالا ذكر شده است.

مهمترين راه ورود مواد شيميايي به بدن در محيطهاي كاري
استنشاق اين مواد مي باشد.

MSDS چیست؟

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

برگه اطلاعات ايمني مواد

در اين برگه که در ايستگاههايي که افراد با مواد شيميايي کار مي کنند نصب مي شود اطلاعاتي مانند :

قابليت اشتعال – خورندگي – سوزانندگي – کمکهاي اوليه در هنگام پاشيدن داخل چشم يا روي پوست و ..... داده شده است که افراد بايد اين اطلاعات را در مورد ماده شيميايي که با آن کار مي کنند ، بدانند.

روشهای کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

1- تغيير فرآيند كار و جايگزيني مواد

2- جداسازي فرآيند كار

3- استفاده از تهويه صنعتي ( موضعي – عمومي )

4- استفاده از وسايل حفاظت فردي

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس مرکز طب کار برزویه در ارتباط باشید.

۰۲۱-۴۴۳۷۷۴۰۲

مقالات مرتبط

TOP