سنجش شنوایی ( ادیومتری )

آزمایشی است که طی آن میزان حساسیت شنیداری فرد اندازه گیری و ثبت میشود. برام انجام این تست ، از فرد خواسته میشود که درون یک اتاقک عایق صوتی بنشیند و پس از آنکه هدفون به شکل صحیحی روی گوشها قرار گرفت ، باید به محرک های صوتی که در فرکانس ها و شدت های مختلف و به صورت کاملا مجزا در هر گوش ارائه میشوند ، پاسخ دهد. فرد آزمایش شونده باید به صداهای بیپ (beep) مانندی که به طور مجزا از هرگوش پخش میشود با دقت گوش کند و پس از شنیدن هرکدام از آنها دکمه پاسخ را فشار بدهد تا منحنی آستانه های شنوایی ( ادیوگرام) برای هر گوش ثبت شود.

مقالات مرتبط

TOP