ارگونومی

عوامل زيان آور ارگونوميکي در محيط کار مفهوم ساده ارگونومي(ERGONOMICS) ، مطالعه کار ، ابزار الات و تجهيزات مربوط به كار و طراحي آنها متناسب با انسان مي باشد . اين تناسب به منظور كاهش فشارهاي فيزيکي و رواني است که در هنگام انجام کار، به کارگر وارد مي شود. صدمات ارگونوميکي کدامند ؟

  • اختلالات تروماي تجمعي يعني اختلالات تجمعي که در اثر عوامل فيزيکي و مکانيکي در طول زمان ايجاد مي‏شوند.
  • سندروم تونل کارپال که صدمه اي در متاکارپال يا ديگر ساختارهاي حمايت کننده دست مي باشد .
  • اختلالات ناشي از حرکتهاي تکراري .
  • اختلالات ناشي از فشارهاي تکراري .
عوامل موثر در ايجاد صدمات ارگونوميکي کدامند ؟
وضعيت بدن، حمل و نقل دستي بار ، هل دادن و کشيدن بارهاي سنگين، ارتعاش موضعي يا تمام بدن، ضربه زدنهاي متوالي، به کار بردن نيروي زياد، انجام حرکتهاي تکراري در زمان انجام کار ، ارتفاع نامتناسب سطح کار با کارگر، تجهيزات و وسايل غير ارگونوميک يا نامتناسب با بدن انسان. مشكلات ديسكهاي بين مهره اي
  • ديسك بين مهره اي مانند يك بالشتك عمل كرده و دو مهره را از يكديگر جدا مي نمايد كه اين امر به ستون مهره 


    ها حالتي ارتجاعي خواهد داد . ديسكهاي بين مهره اي ممكن است توان خود را از دست داده و پهن شوند و در شرايط پيشرفته مايع ويسكوزي كه داخل آنها قرار دارد خارج گردد.
  • اين امر باعث ضايعات مختلف كمري و دردها و كرامپهاي دردناك عضلات پشت و در شرايط پيشرفته موجب فلج درپاهاي فرد مي گردد .وضعيتهاي غير طبيعي بلندكردن بار و نشستن يا خوابيدن در وضعيت غلط ، خرابي ديسكها را سرعت مي بخشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس مرکز طب کار برزویه در ارتباط باشید.

۰۲۱-۴۴۳۷۷۴۰۲

مقالات مرتبط با حمل بار

مقالات مرتبط با ارگونومی

TOP